Logo Musikverlag Alexander Mayer
Wolfgang Sauseng
Motette aus 'Passio Iesu'
Fassung für 8 Blechbläser
Entstehungsjahr
2006
Dauer
8 Min.
Besetzung
1.+2. Flügelhorn, 1.+2. Horn, 1.+2. Tenortuba, 1.+2. Basstuba
Ansicht
Beginn (.GIF, 14kb)
Link
W. Sauseng: Passio Iesu secundum Ioannes
www.wolfgang-sauseng.at
Bestellung